Kondenzátory pro HDO

Kondenzátory HDO jsou určeny pro vazební členy hromadného dálkového ovládání (HDO), které vysílají do soustav vysokého a velmi vysokého napětí.
Hromadné dálkové ovládání (HDO) se používá k řízení energetické soustavy. Tímto způsobem je možné spínat topné systémy, čerpadla, pouliční osvětlení, klimatizaci či měnit odběrné tarify.
HDO signál je vysílán do energetické sítě VN a VVN prostřednictvím IGBT vysílače a odpovídající paralelní nebo sériové vazby. Převážně jsou používány paralelní vazby, které se skládají z HDO kondenzátorů, vazebních transformátorů a dalších zařízení.

Napětí: do 24 kV AC