Tlumivky NN

Hradící ochranné tlumivky

Hradící (ochranné) tlumivky, zapojené s kondenzátory tvoří sériový rezonanční obvod (obvykle 189 Hz), který zabrání nežádoucí rezonanci a také působí jako širokopásmový filtr. Tím chrání jednotlivé komponenty kompenzačního systému před přetížením. Tlumivky se vyznačují vysokou linearitou a nízkými ztrátami. Většinou je vhodné použít tlumivky při napěťovém zkreslení THDu větším než 3%.

Napětí: 230 - 1000 VAC
Výkon: 1 - 100 kvar
Frekvence: 50 / 60 Hz
Zatlumení: 5,67 %, 7 %, 14 %

Stáhnout katalogový list Pomocník pro správné přiřazení tlumivek ke kondenzátorům NN

KOMPENZACE NN
JALOVÉ ENERGIE

Mnoho elektrických přístrojů, zařízení a systémů potřebuje pro svoji funkci elektromagnetické pole.

Tato nutnost vede ke spotřebě jalové energie, která zajišťuje základní funkci, avšak nikoliv činný výkon. To znamená, že je přenosová a distribuční soustava zatížena jalovým výkonem, což není ekonomicky efektivní, a proto jsou znečišťovatelé sítě rozvodnými společnostmi penalizováni. Řešením je použití kompenzačních zařízení, které dodávají potřebný jalový výkon z kondenzátorů přímo do zařízení, a tím je odstraněno nežádoucí zatížení rozvodné sítě. Systémy s obsahem vyšších harmonických mohou být citlivé na vytvoření rezonančního obvodu mezi kondenzátory a indukčností transformátoru a mohou způsobit poškození elektrické sítě.

Řešením je použití hrazené kompenzace, která kombinuje kondenzátory s hradicími tlumivkami. Takový hrazený systém posouvá rezonanční frekvenci k nižším hodnotám (pod první harmonickou) kde nejsou žádné harmonické, takže je zajištěný bezpečný provoz sítě. Kromě toho má tento obvod určitou ladicí frekvenci, která umožňuje filtrovat harmonické proudy a díky tomu snižovat úroveň zkreslení sítě. Pro dosažení požadované ladicí frekvence musí být hradicí tlumivky a jejich indukčnost vybrána tak, aby přesně odpovídala kapacitě kondenzátoru. Protože je kondenzátor zapojen do série s hradicí tlumivkou, je nutné brát v úvahu, že je zatěžován vyšším napětím, než je napětí sítě.
 
Stáhnout katalog