Zařízení pro ochranu a kontrolu

Zařízení pro ochranu a kontrolu kontiunity instalace od společnosti CIRCUTOR má za úkol zajistit bezpečnost uživatelů a elektrických instalací.

 

Čím dál častější používání polovodičových prvků, měničů, počítačů a dalších, často generují zkreslení elektrické sítě, které mohou zapříčinit výpadky instalace. To vyžaduje použití ochranných systémů, které dokáží rozlišovat poruchy instalace a změny instalace, které mohou vést k nežádoucímu vypnutí ochranných systémů.

 

Produkty ochranu a kontrolu reziduálního proudu jsou rozděleny do několika skupin. Jsou to například programovatelná relé pro monitoring svodového proudu, dále relé v kombinaci s jističem v jednom modulu a v neposlední řadě také v kombinaci s prvkem smočinné obnovy funkce po vypnutí ochranného systému.