Kompenzační rozváděče NN

Kompenzační rozváděče jsou určeny pro centrální nebo skupinovou kompenzaci v průmyslových rozvodech nízkého napětí s nízkým podílem nelineárních spotřebičů. Jsou určeny pro kompenzaci větších provozních jednotek.
Konstrukce


Rozváděč je konstruován v oceloplechových skříních se stupněm krytí IP30 (na přání až IP54) opatřených ventilační mřížkou. Standardně je přívod proveden kabelem zespod. Na objednávku může být přívod kabelem vrchem nebo přípojnicemi z NN rozvaděče zboku zleva, zprava. Doporučuje se použít Cu kabel nebo Cu přípojnice. Rozváděče se umísťují na podlahu nebo nad kabelový kanál. Rozváděč je řešen modulově, po jednom až čtyřech stupních v jednom modulu dle výkonu. Jako hlavní vypínač je montován třípólový pojistkový odpínač osazený nožovými pojistkami s charakteristikou „gG“ nebo třípólový vypínač nebo třípólový jistič Každý stupeň je jištěn výkonovými pojistkami s charakteristikou „gG“ umístěnými v pojistkových odpínačích. Použité kondenzátory jsou typu MKP samoregenerační s přetlakovým odpojovačem, suché bez obsahu PCB. Ztrátový výkon max. 0,5 W/kvar. Kompenzační výkon je standardně rozdělen do 6 až 12 stupňů. Na přání lze rozdělit výkon až do 14 stupňů anebo lze výkon rozdělit do jiných poměrů vah. Regulace je řízena mikroprocesorovým regulátorem umožňující automatické nastavení parametrů, měřící základní parametry sítě včetně harmonických. Regulátor umožňuje nastavení limitních hodnot (proudů, harmonických, teploty a počet sepnutí stykačů), při jejich překročení dojde k odepnutí kompenzačních stupňů. Zabraňuje překompenzování. Spínání kompenzačních stupňů je řešeno stykači s odporovým spínáním - přechodný děj při spínání je tlumen předřazeným odporem, který je po odeznění děje ze silového obvodu vyřazen. Tím se dosáhne vysoké spolehlivosti kompenzačního zařízení. Potřebný kompenzační výkon je stanoven podle požadavků zákazníka, nebo na základě provedeného měření a analýzy s ohledem na charakter provozovaných spotřebičů. Provedení pro jiná napětí nutno konzultovat s výrobcem.