Distribuční rozváděče

 Specifikace rozváděčů NN: do 690 V, do 4000 A
 
 • Rozváděče přívodní
 • Rozváděče technologické (motorové)
 • Distribuční, řídicí a ovládací rozváděče pro energetiku
 • Hlavní rozváděče NN pro administrativní centra
 • Kompenzační rozváděče
 • Napájecí rozváděče pro průmyslové rozvodny
 • Rozváděče pro napájení a řízení technologických celků
 • Rozváděče pro stroje a zařízení
 • Rozváděče pro motorové a světelné rozvody
 • Měřící skříně a skříňky

PROVEDENÍ

 • Rozváděče jsou sestaveny z oceloplechových skříní se stupněm krytí až IP55.
 • Přístrojová náplň umístěna na montážním rámu šroubovaném ze zinkovaných nosníků nebo na montážním panelu s vodičovými žlaby.
 • Přívody / vývody spodem nebo horem, případné kombinace vývodů nutno upřesnit.
 • Přívod je řešen odpínačem, jističem, vypínačem; do 4000A samostatné přívodní pole; možnost přímého napojení na blokový transformátor  až 2500 kVA.
 • Po otevření dveří krytí IP00 s izolačními kryty proti náhodnému dotyku nebo IP20.
 • Dveře jednokřídlé - pravé / levé, nebo dvoukřídlé tříbodové uzavírání (možnost doplnit vložku zámku FAB).
 • Doplňky dle objednávky, např. vnitřní osvětlení a vytápění skříně, ventilace, schránka na výkresy apod.TECHNICKÁ DATA

 • Jmenovité napětí Ue max 690 V AC, 220 V DC
 • Jmenovitý proud In max 4000 A (přípojnice ECu), max 2500 A (přípojnice EAl)
 • Dynamická zkratová odolnost Icm do 100 kA 
 • Přípojnice - jeden/dva systémy přípojnic, EAl nebo ECu
 • Stupeň krytí - IP40, IP43, IP54(55); po otevření dveří IP00 nebo IP20
 • Venkovní provedení se stříškou
 • Teplota prostředí -5°C až +40°C (průměr +35°C/24hod)
 • Povrchová úprava - elektroforézní termoaktivní prášková barva
 • Odstín RAL 7035 nebo dle přání zákazníka.
 • Provedení rozváděčů je v souladu s ČSN EN 61439-1 ed.2 (35 7107, eqv.IEC 439-1)