Doporučení pro aplikaci v rozvodné síti 400 V
Rozvodné sítě s napěťovou hladinou 400 V mají toleranční pásmo ±10 %. Proto je možné v síti běžně naměřit až 420-430 V. Příčinou zvýšení napětí je nízký zkratový výkon zdrojů (kolísaní napětí), používání nelineárních zařízení (generování vyšších harmonických) a další doprovodné jevy.
Z těchto důvodů doporučujeme použití kondenzátorů na vyšší napětí, než je jmenovité napětí sítě. Pro rozvodnou síť 400 V doporučujeme použití kondenzátorů na 440 V, pro hrazenou kompenzaci s tlumivkami poté na 480 V. 

KOMPENZACE NN
JALOVÉ ENERGIE

Mnoho elektrických přístrojů, zařízení a systémů potřebuje pro svoji funkci elektromagnetické pole.

Tato nutnost vede ke spotřebě jalové energie, která zajišťuje základní funkci, avšak nikoliv činný výkon. To znamená, že je přenosová a distribuční soustava zatížena jalovým výkonem, což není ekonomicky efektivní, a proto jsou znečišťovatelé sítě rozvodnými společnostmi penalizováni. Řešením je použití kompenzačních zařízení, které dodávají potřebný jalový výkon z kondenzátorů přímo do zařízení, a tím je odstraněno nežádoucí zatížení rozvodné sítě. Systémy s obsahem vyšších harmonických mohou být citlivé na vytvoření rezonančního obvodu mezi kondenzátory a indukčností transformátoru a mohou způsobit poškození elektrické sítě.

Řešením je použití hrazené kompenzace, která kombinuje kondenzátory s hradicími tlumivkami. Takový hrazený systém posouvá rezonanční frekvenci k nižším hodnotám (pod první harmonickou) kde nejsou žádné harmonické, takže je zajištěný bezpečný provoz sítě. Kromě toho má tento obvod určitou ladicí frekvenci, která umožňuje filtrovat harmonické proudy a díky tomu snižovat úroveň zkreslení sítě. Pro dosažení požadované ladicí frekvence musí být hradicí tlumivky a jejich indukčnost vybrána tak, aby přesně odpovídala kapacitě kondenzátoru. Protože je kondenzátor zapojen do série s hradicí tlumivkou, je nutné brát v úvahu, že je zatěžován vyšším napětím, než je napětí sítě.
 
Stáhnout katalog