ULTRA HEAVY DUTY

Třífázové kompenzační kondenzátory, samoregenerační, suché - plněné gelem

 

Tyto kondenzátory jsou určeny pro provoz ve velmi náročných podmínkách, kde je možné očekávat extrémní hodnoty přetížení: napětí, proud (harmonické), teplota. Nabízí ideální řešení pro tzv. hrazené kompenzační rozváděče s tlumivkami, které jsou instalovány ve výše uvedených náročných provozech.
 

Ultra Heavy Duty kondenzátory se vyznačují dlouhou životností, odolností proti napěťovému a proudovému přetížení, stejně jako expozici vysokým teplotám. Deklarované hodnoty výrazně převyšují požadavky norem IEC 60831.

Bezpečnost je zajištěna použitím přetlakového odpojovače, který odpojí kondenzátor ve 3 fázích.

 

Imax: 2,5 x IN
Životnost: > 180 000 h
Teplotní kategorie: -40/D (max 60°C)
Suchý systém: polotuhý gel

Stáhnout katalogový list