Stykače NN typu K3-K

Kondenzátorové stykače K3-..K jsou vhodné k přímému spínání induktivních a nízkoztrátových kondenzátorových baterií (IEC70 a 831, VDE 0560) bez a s ochrannými tlumivkami.
Kondenzátorové stykače jsou vybaveny předstihovými kontakty a tlumícími odpory, aby se špičky zapínacího proudu redukovaly na < 70 x Ie.
Kondenzátorové stykače jsou odolné proti spékání kontaktů pro výhledový zapínací špičkový proud 200 x Ie. Pojistky gL(gG) je třeba stanovit na 1,6 až 2,5 x Ie.
Stáhnout katalogový list