Stykače NN typu CC

Kondenzátorové stykače CC jsou určeny ke spínání nízkoinduktivních a nízkoztrátových kondenzátorů v kompenzačních rozváděčích bez tlumivek i s ochrannými tlumivkami. Stykače CC jsou vybaveny blokem tří předstihových kontaktů v sérii se šesti tlumícími odpory. Tyto předstihové kontakty zajišťují v první fázi sepnutí omezení špiček zapínacího proudu. Následně je jmenovitý proud veden přes hlavní kontakty, které jsou sepnuty ve druhé fázi a zároveň jsou předstihové kontakty odpojeny.
 
Hlavní výhody
  • dlouhá elektrická životnost
  • snížení ztrát během sepnutí, úspora energie
  • prodloužení životnosti kondenzátorů
Stáhnout katalogový list